Vuokrausehdot 2024

Yleisiä ohjeita vuokraajalle

Vuokrausehdot

ASUNTOAUTOJEN VUOKRAUSEHDOT

Ajoneuvon varaaminen, takuumaksun ja vuokran maksaminen

Ajoneuvo varataan maksamalla takuumaksu/pantti 200 vuokranantajan ilmoittamalle tilille. Varaus on vahvistettu kun suoritus näkyy vuokranantajan tilillä. Takuumaksu palautetaan vuokralaisen ilmoittamalle tilille 7 vrk:n sisällä ( lähetä tekstiviestillä oma tilinumerosi ), kun vuokrattu ajoneuvo on palautettu sovittuna ajankohtana, samassa kunnossa kuin se oli vuokraushetkellä. Vuokranantajalla oikeus tarkastaa auto palautuksen jälkeen ja oikeus reklamoida 7 vkr sisällä jos rikkoutumisia tai puutteita havaitaan. Esim kaasupullo vaihtamatta tai auto tankkaamatta tai siivous puutteellinen.

 

Vuokra suoritetaan kokonaisuudessaan ajoneuvoa noudettaessa pankki-/tai luottokortilla, tai käteisellä (MC/Visa).

 

Vuokraajalta edellytetään vähintään B-luokan ajokorttia ja 25 vuoden ikää.

 

Kesäsesonkina asuntoautoissa minimivuokrausaika on 1 viikko. Kesäsesongin viikkohintaan sisältyy 2200 ajokilometriä, ylimenevät kilometrit 0,30 €km. Ellei yhteisesti muuta sovita.

 

Ajoneuvon luovutus vuokralaiselle ja vuokraan sisältyvät asiat

Vuokranantaja luovuttaa ajoneuvon vuokralaiselle sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa.

 

Vuokraan sisältyy ajoneuvo varusteineen ja sopimuksen mukaiset ajokilometrit. Vuokrahintaan sisältyy kaksi kaasupulloa ( joista molemmat lähtiessä ja palautettaessa täynnä), WC-kemikaalit, sähköjohto ulkoiseen virtalähteeseen liittymistä varten. Ajoneuvoissa on kattavat liikenne- ja kaskovakuutukset. Asiakkaan omavastuu Pohjoismaissa on 750 euroa/vahinkotapahtuma (muut Euroopan maat 2000 euroa) vakuutuksesta korvattavissa vahingoissa. Kaasupullon vaihto veloitus on 39 €.

 

Ajoneuvon palautus

Ajoneuvo palautetaan polttoainesäiliö täynnä. Mikäli säiliötä ei ole täytetty, käy vuokranantaja täyttämässä säiliön ja perii puuttuvan polttoaineen hinnan ja 20 euron täyttömaksun takuumaksusta. Palautettaessa wc-kasetti tulee olla tyhjennettynä ja puhdistettuna, talousjätevesisäiliö tyhjennettyinä sekä sisäsiivous tehtynä. Mikäli wc-kasettia ei ole tyhjennetty ja puhdistettu tai sisäsiivous on tekemättä, peritään 100 € ylimääräinen maksu. Ylimääräinen siivousmaksu voidaan periä takuumaksusta. Vuokranantaja huolehtii auton ulkopesusta.

 

Vuokralainen palauttaa ajoneuvon vuokrasopimuksessa mainittuun paikkaan, sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa vuokranantajan kanssa. Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50 e/h, jokaiselta alkavalta tunnilta. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

 

Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

 

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa varusteineen huolellisesti niin, että se on palautettaessa samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.

 

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava ajoneuvo luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

 

Vuokralaisen on liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että ajoneuvon ikkunat, ovet ja kattoluukut ovat suljettuna sekä portaat nostettuna sisään. Sateella on huolehdittava ikkunoiden, ovien ja kattoluukkujen sulkemisesta siten, ettei ajoneuvoon pääse satamaan sisälle.

 

Vuokralainen on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista ja huolehtimaan, että käyttää sähkölaitteita niin, etteivät akut pääse tyhjenemään. Jos ajoneuvon starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun ajoneuvoon tai ajoneuvon kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä ajoneuvon ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan ajoneuvon käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että ajoneuvo saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään ajoneuvo leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen voidaan parhaiten varmistaa. Jos vuokralainen käyttää sisätilan lämmitintä, on huolellisesti noudatettava ohjeita – ei saa peittää, eikä lähellä saa olla helposti syttyviä materiaaleja jne.

 

Vahinko- tai katoamistapaukset

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan kuin omasta autosta pitkillä matkoilla – tarkistettava öljyt ja nesteet – tehtävä tarvittavat lisäykset omalla kustannuksellaan.

 

Asiakkaan omavastuu on 750 €/vahinkotapahtuma (Pohjoismaat) ajoneuvon kasko- ja liikennevakuutuksesta korvattavissa vahingoissa. Pohjoismaiden ulkopuolella omavastuu on 2000 €/vahinkotapahtuma.

Asiakas on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi markiisivahingot ja auton sisätiloille aiheutetut vahingot.

Vuokranantaja voi vähentää aiheutuneet kustannukset takuumaksusta.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-,

rike- ja muut maksut. Myös tietullit ja lauttamaksut kuuluvavuokralaiselle. Laskutuslisä 10 € lisätään laskuun.

 

Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 400 € lisämaksu. Lemmikkieläinten mukaan ottamisesta sovitaan erikseen vuokranantajan kanssa.

 

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

Autolla saa käydä Norjassa, Ruotsissa, Suomen lisäksi. Muihin maihin täytyy olla kirjallinen lupa vuokraajalta. Ajoneuvoja ei vuokrata Itä-Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle suuntautuville matkoille. Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön.

 

Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa, että auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli vuokralainen ei saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia viivästystä vastaavaa vuokranalennusta. Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisestä tai peruuntumisesta asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Vuokraamo saa vaihtaa veloituksetta vastaavan auton tilalle, jos varattuun autoon tule vika tai muu este.

 

Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkilöille. Vuokranantaja ei korvaa matkan keskeytymisestä vuokralaiselle aiheutuvia matka-, majoitus- tai muita kuluja.

 

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut ajoneuvossa esim. varkaustapauksissa, mikäli ajoneuvon vakuutus ei sitä korvaa. Vuokranantaja ei myöskään ole vastuussa jos vuokraaja kadottaa tai unohtaa omaisuuttaan matkailuautoon. Jos matkailuauto palautetaan sunnuntaina tai illalla, asiakas hyväksyy että auto tarkastetaan maanantaina kun henkilökunta paikalla.

 

Toimenpiteet vika-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Teknisen tai muun vian ilmetessä on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen on velvollinen toimittamaan ajoneuvon korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun. Mikäli ajoneuvossa ilmenee vuokra-aikana tekninen virhe, yritetään se korjauttaa yhteistyössä mahdollisimman nopeaa ja edullisesti.

 

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan omaan tai vuokranantajan lukuun – jos on normaali rengasrikko omavastuu jos rengas joudutaan uusimaan min. 200 €, kuitenkin neuvottelemalla tästä ensin vuokranantajan kanssa. Jos rengasrikosta aiheutuu isompi vaurio, silloin omavastuu 750€. Tuulilasin rikkoutuessa omavastuu 200 €.

 

 

Liikennevahingon sattuessa on vuokralainen velvollinen ilmoittamaan viipymättä vahingosta vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään

aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

 

Varkauden sattuessa on vuokralaisen välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle ajoneuvoa kohdanneesta varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

 

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

 

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen ja peruu varauksen, on vuokranantaja oikeutettu pidättämään takuumaksun/pantin 200 €.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että

että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti.

Vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan ajoneuvon viivytyksettä vuokranantajalle

Jos sinulla tulee kysyttävää ohjeista tai ehdoista, kerromme mielellämme lisää

p. 0400693846

Vuokraa